Strona głównaITProces produkcyjny płytki PCB

Proces produkcyjny płytki PCB

Każda firma zajmująca się produkcją płytek drukowanych opracowuje własny proces produkcyjny, choć jego etapy będą zwykle zbieżne z tym, jak przebiega produkcja w firmie konkurencyjnej. Jeśli produktem końcowym mają być dobrej jakości płytki PCB, nie sposób pominąć żadnego etapu, ponadto konieczne są częste i wnikliwe kontrole procesu produkcyjnego.

Produkcja płytki PCB krok po kroku

Producenci elektroniki niekiedy we własnym zakresie zajmują się projektowaniem i produkcją obwodów drukowanych, ale częściej zlecają takie zadania firmom zewnętrznym, specjalizującym się w produkcji PCB na szeroką skalę. Niezależnie od tego, gdzie odbywa się produkcja, pierwszym jej krokiem jest przygotowanie stosownej dokumentacji. W dalszej kolejności odbywa się wiercenie otworów i czyszczenie powierzchni po wierceniu, co musi mieć miejsce przed nałożeniem warstw. Dopiero na tak przygotowaną powierzchnię można nałożyć warstwę ochronną przed trawieniem i przystąpić do trawienia miedzi. Kolejnym etapem będzie nakładanie warstwy soldermaskowej i pokrywanie płytki cyną. W tym momencie na płytce powinny pojawić się stosowne opisy i odznaczenia (warstwa opisowa), po której następuje frezowanie i rylcowanie. Po wszystkich zabiegach płytkę należy oczyścić i poddać kontroli jakości. Jeśli produkt spełnia wszystkie pierwotne założenia, można go zapakować i wysłać do klienta.

Dokumentacja do produkcji płytki PCB

Omówiony wyżej proces produkcyjny płytek PCB składa się z wielu etapów, a pierwszym, wpływającym na całokształt planowanych prac, jest przygotowanie dokumentacji. Płytki drukowane nie mogą powstać, jeśli dokumentacja nie jest kompletna, gdyż to naraziłoby obie strony (zleceniodawcę i producenta PCB) na spore straty i przeciąganie produkcji w nieskończoność.

Aby uniknąć niejasnych sytuacji, każdy producent obwodów drukowanych zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat tego, jakich dokumentów oczekuje od klienta zlecającego produkcję oryginalnej płytki PCB. W razie trudności z wygenerowaniem stosownych dokumentów, klient może poprosić o pomoc dział techniczny.

Produkcja płytek drukowanych ruszy, gdy z projektu zostaną wygenerowane wszystkie użyte warstwy, plik owiertu i plik narzędzi. Wszystko to w odpowiednich formatach. Oczywiście niezbędny jest również projekt graficzny płytki drukowanej. Należy przy tym pamiętać, że poza ogólnymi wytycznymi, jakie obowiązują całą branżę, firma może wydać również kilka niestandardowych zaleceń dotyczących przygotowania dokumentacji.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments